Sosiotaito Oy on vuonna 2006 perustettu, pääasiassa sosiaalialan asiantuntijatoimintaa tuottava yritys. Sosiotaito Oy on ollut esittelemässä palvelutoimintaansa arvostetuilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä ”Hyvänä käytäntönä” vuonna 2011. Vuonna 2012 Sosiotaito Oy on saanut Yhteiskunnallinen yritys – merkin. Toimintaa on jatkettu Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerien mukaan siitä lähtien.

Sosiotaito Oy:n toiminnassa korostuu palvelujärjestelmää kehittävä toiminta, johon yritys käyttää pääosan tuotostaan. Palveluja kehitettäessä hyvä yhteistyö asiakkaan, asiakasperheen, paikallisten viranomaisten ja mm. lastensuojelujärjestöjen sekä muiden palveluntuottajien kanssa edistää palvelujen kehittämistä asiakaslähtöiseksi.

Sosiotaito Oy:n palvelutuotanto on keskittynyt pääasiallisesti lapsiperheiden tarpeisiin tuotettavaan asiantuntijatoimintaan. Lasten palveluina tuotetaan muun muassa pienperhekoti toimintaa ja ammatillista tukihenkilötoimintaa ja perheiden palveluina muun muassa perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Sosiotaito Oy järjestää myös tapaamispaikkatoimintaa ja valvottuja tapaamisia.

Sosiotaito Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa kokonaisvaltaisesti kuntouttavia sosiaalialan asiantuntijapalveluja hyvässä yhteistyössä yksilö-, perhe- tai yhteisöasiakkaan ja lähiverkoston kanssa tavoitteena yhdessä määriteltyjen sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen.